Deze pagina bevat de vragenlijsten die gebruikt werden bij de verschillende scholierenbevragingen. Per bevraging werd steeds de meest uitgebreide lijst weergegeven; het is echter mogelijk dat bepaalde vragen enkel betrekking hebben op een deel van de doelpopulatie. Om praktische redenen worden enkel vragenlijsten vanaf 2001/02 weergegeven. Informatie omtrent oudere bevragingen kan aangevraagd worden via dit contactformulier.

Jaar bevragingPDF
2017/18
2013/14
2009/10
2005/06
2001/02