Deze pagina bevat alle informatie omtrent voeding en dieetgedrag bijde jongeren die deelnamen aan de studie Jongeren en Gezondheid. Vindt u de door u benodigde informatie niet? Contacteer ons via dit formulier.

Aangezien voedingsgewoontes die worden aangeleerd in de kindertijd en adolescentie ook behouden blijven op volwassen leeftijd[1][2], is het promoten van gezonde voeding naar deze doelgroep van essentieel belang. Ongezond voedingsgedrag van jongeren heeft immers gevolgen zowel op korte als op lange termijn. Op korte termijn denken we aan ijzertekort, overgewicht, slaapproblemen, tandcariës, … . Op lange termijn kan een slecht voedingspatroon hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, infarcten, osteoporose, … veroorzaken[3].

Obesitas is, gezien de toenemende prevalentie en de potentiële fysieke en psychische gevolgen, een belangrijk maatschappelijk probleem[4]. Niet alleen is obesitas gedurende de kinderjaren geassocieerd met een groter risico op ziekte en mortaliteit op volwassen leeftijd[5], maar ook worden kinderen en jongeren met overgewicht vaker uitgesloten door hun leeftijdsgenoten, ervaren zij meer psychosociale stress en hebben vaak een lager zelfbeeld[6]. Evenwichtig eten en voldoende bewegen is de meest effectieve strategie om een gezond lichaamsgewicht te bekomen of te behouden. Maar jongeren blijken vaak een fout lichaamsbeeld te hebben, met als resultaat dat er ook heel wat jongeren – vooral meisjes – een dieet volgen om gewicht te verliezen hoewel dit niet echt nodig is. De methodes die zij gebruiken stroken bovendien niet altijd met gezonde voedings- en levenswijzen zodat concentratieproblemen, slaap­stoornissen, groeivertraging, menstruatieproblemen, … kunnen ontstaan.

2014

DOWNLOAD FACTSHEET

Download the PDF file .

2010

DOWNLOAD FACTSHEET

Download the PDF file .